Nowe mieszkania socjalne i komunalne

W sierpniu i wrześniu oddano do użytku łącznie 26 lokali mieszkalnych. W nowym budynku socjalnym przy ul. Nieznanego Żołnierza 23a powstało 14 mieszkań. Koszt tej inwestycji to ponad 1,5 mln zł, z czego 35% kwoty pochodziło z dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Z kolei 1 września oddano do użytku 12 lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lipoka 9. Gmina  przeznaczyła  na  ten  cel  1,4  mln  zł,  z  czego  45%  kwoty  to  dofinansowanie  z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.