Głosowanie w budżecie partycypacyjnym

Trwa głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców naszego powiatu do realizacji w 2021 roku w ramach budżetu partycypacyjnego. Głosowanie potrwa do 19 października do godziny 12:00. Zachęcam do głosowania na projekt radzionkowski, remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką (nr 7).
Od tego roku w głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu, bez względu na wiek. Jednak w przypadku osoby małoletniej wymagane będzie wyrażenie zgody opiekuna prawnego na udział dziecka w głosowaniu.

ZAGŁOSUJ