Aktualności

Nowa publikacja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nakładem wydawniczym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ukazała się książka pt. „Gospodarka przestrzenna XXI wieku. Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej”, gdzie wraz z prof. dr hab. inż. Henrykiem Brandenburgiem jestem współautorem artykułu dotyczącego rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Publikacja poświęcona jest współczesnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu miast. Można w niej także znaleźć wyniki badań dotyczące m.in. energii odnawialnej, rewitalizacji, urbanizacji oraz wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w procesie rewitalizacji.

Uroczysta prezentacja kandydatów KWW Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa

18 września odbyła się uroczysta prezentacja kandydatów KWW Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa na burmistrza Radzionkowa oraz do Rady Miasta. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy za Wasze wsparcie, ciepłe słowa, rozmowy, uwagi, pomysły i sugestie. Drużyna Inicjatywy Mieszkańców Radzionkowa gotowa jest na kolejne wielkie wyzwania! Jako Drużyna Mieszkańców działamy dla dobra miasta, działamy dla Was i liczymy na dalsze Wasze wsparcie i pomoc.
Idźmy Razem wytyczoną drogą!

        

    

 

Cidry Together Przajymy

Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa zaprasza na uroczystą prezentację kandydatów oraz występ radzionkowskiej artystki Kariny Bisagi z zespołem. Spotkanie odbędzie się 18 września br. o godzinie 19:00 w Centrum Kultury „Karolinka".

ZAPROSZENIE

Radzionków liderem w pozyskiwaniu środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Miasta mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach ZIT Radzionków otrzymał do maja 2018 roku 18.144.306,62 zł co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje wartość 1.075,21 zł. Na tle sąsiednich miast Radzionków jest liderem.

Czytaj więcej...