Aktualności

Otwarcie Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej

W minioną niedzielę, 24 maja, została oficjalnie otwarta Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. W stacji znajdują się bogato wyposażone sale: seminaryjna, laboratoryjna oraz mikroskopowa. Pracownicy prowadzą warszaty nie tylko w Stacji Edukacji, ale także na terenie samego Ogrodu Botanicznego. Szkoły zachęcam do zapoznania się z ofertą edukacyjną przeznaczoną dla uczniów, a mieszkańców Radzionkowa i okolic do spacerów wśród kwitnących jabłoni, rododendronów i nie tylko.

www.obradzionkow.robia.pl

Ogród Botaniczny w Radzionkowie Ogród Botaniczny w Radzionkowie Ogród Botaniczny w Radzionkowie

Otwarcie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

W sobotę, 14 lutego 2015r. w Radzionkowie otwarto Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.

Gościem honorowym uroczystości był Bronisław Komorowski, Prezydent RP.

Otwarcie Centrum  Otwarcie Centrum  Otwarcie Centrum

Otwarcie Centrum  Otwarcie Centrum  Otwarcie Centrum

Obchody 70. rocznicy Tragedii Górnośląskiej w Pilchowicach

Obchody 70. rocznicy Tragedii Górnośląskiej w Pilchowicach25 stycznia w Pilchowicach odbyły się obchody 70. rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem poległych i internowanych w czasie II wojny światowej. Następnie odprawiona została Msza Święta w intencji internowanych. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiłem informacje na temat utworzonego w Radzionkowie, a jeszcze nie otwartego Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.

Oświadczenie w sprawie sytuacji w górnictwie

Szanowni Państwo,
Z uwagą i niepokojem wsłuchujemy się w informacje dotyczące wygaszenia kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A. Ich docelowa likwidacja spotęguje i tak niekorzystną sytuację naszego regionu, opartego w dużym stopniu o przemysł wydobywczy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w likwidowanych kopalniach lub firmach bezpośrednio z nimi związanych pracują mieszkańcy Radzionkowa.

Oczywiście dostrzegamy konieczność zmian w sektorze górniczym, jednak trudno jest nam się pogodzić z formą i sposobem wdrażania tej reformy. Nie ulega wątpliwości, że śląskie samorządy staną przed koniecznością łagodzenia skutków rządowej reformy, a w prowadzonym dialogu traktowane są w sposób nie przystający partnerom.

W pełni solidaryzujemy się więc z tymi wszystkimi, którym zależy na dobru polskiego górnictwa, a którzy dostrzegają wymiar jego reformy, nie wyłącznie przez pryzmat gospodarki, ale także jako problem społeczny.

Gabriel Tobor