O mnie

urodzony 01.10.1961r. w Świerklańcu, syn Franciszka i Klary z/d Bączkowicz , żona Elżbieta, dzieci: Marta. Jakub, Szymon

EDUKACJA
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie,
 • Technikum Elektryczno-Elektroniczne im. M. Curie-Skłodowskiej w Bytomiu,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie,
 • studia podyplomowe „Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie” Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Zarządzania,
 • studia podyplomowe „Administracja i zarządzanie” Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji ,
 • państwowy egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa,
 • uprawnienia syndyka masy upadłościowej,
 • doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomicznej w Katowicach, specjalność: Programowanie i zarządzanie rozwojem lokalnym
PRACA ZAWODOWA
 • 1983 - 1990 nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzionkowie,
 • 1990 - 1998 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzionkowie - obejmującego Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich oraz Szkolę Podstawowa nr 15,
 • 1998 - 2006 Sekretarz Miasta Radzionków
 • od 2006 Burmistrz Miasta Radzionków
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
 • 1980 - 1985 - animator i moderator Ruchu "Światło-Życie", w roku 1981 współpracuje w Krakowie z ojcem Franciszkiem Blachnickim,
 • 1994 - 1996 organizator samokształcenia kierowanego dla dyrektorów radzionkowskich i bytomskich placówek oświatowych,
 • 1999 - pozyskuje pierwsze dla Radzionkowa środki unijne w ramach programu PHARE 97 „Inicjatywy Proeuropejskie” na projekt „Przygotowanie do opracowania strategii rozwoju gminy Radzionków w obliczu integracji europejskiej” ,
 • 2001 - założyciel i fundator Śląskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych PRO FUTURO,
 • 2002 - założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego ,
 • 2000 - 2006 - przewodniczący Rady Społecznej Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Radzionkowie,
 • 2003 - pozyskuje środki Ministerstwa Gospodarki w ramach projektu „Pierwsza Praca” na utworzenie w Radzionkowie Gminnego Centrum Informacji- ośrodka wsparcia dla osób bezrobotnych,
 • 2004 - wspólnie z Dyrekcją Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach tworzy w Radzionkowie Młodzieżowe Biuro Pracy,
 • 2002 - 2006 Radny Rady Powiatu Tarnogórskiego, 2002-2006 członek rady społecznej Szpitala im. W Hagera w tarnowskich Górach
 • 2003 - 2006 Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego, od 2006 wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
 • od 2003 roku członek Powiatowej Rady Zatrudnienia
 • od 2004 członek Powiatowej Rady Biznesu
WYRÓŻNIENIA:
 • 2005 - na wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej oznaczony Medalem Edukacji Narodowej.
 • 2005 - Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”
 • 2005 - Złota Odznaka Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach
 • 2007 - Odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • 2008 - Złota Odznaka Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
 • 2010 - Odznaka za długoletnie oddawanie krwi „Zasłużony Honorowy Krwiodawca”
 • 2011 - Burmistrz Roku w plebiscycie "Euro-Gmina"
 • 2011 - Tytuł "Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła" nadany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • 2013 - Odznaka za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • 2013 - zasłużony dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
 • 2014 - Odznaka Honorowa IV stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 2014 - Wyróżnienie za działania na rzecz rozwoju miasta, szczególnie w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (Nagroda im. Grzegorza Palki)
 • 2015 - Wyróżnienie w uznaniu zasług na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw nadane przez delegaturę bytomską Regionalnej Izby Gospodarczej
 • 2015 - Stopień Górniczy "Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy" nadany przez Ministra Gospodarki