Praca naukowa

 

WYKŁADY I ĆWICZENIA:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach - Piotrowicach

 

PUBLIKACJE M.IN.:

 • Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w gminie górniczej Radzionków w latach 1998-2003. W: "Nowoczesność przemysłu i usług - teoria i praktyka" Praca zbiorowa, TNOiK, Katowice 2003.
 • Uwarunkowania Zarządzania Przez Cele (ZPC) w jednostkach samorządu terytorialnego,
  W: „Nowoczesność przemysłu i usług – nowe wezwania”, TNOiK, Katowice 2004.
 • Rola samorządów lokalnych w procesach stymulowania rozwoju i wzrostu konkurencyjności małych firm rodzinnych. W: „Nowoczesność przemysłu i usług –Unowocześnianie przemysłu i usług – organizacja i finansowanie” Praca zbiorowa pod red. J. Pyki. TNOiK, Katowice 2005.
 • Wybrane problemy synchronizacji programów rozwoju sąsiadujących ze sobą miast i gmin. Biuletyn Polskiej Akademii Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Zeszyt 226 Uwarunkowania rozwoju małych miast, red: K Heffner, T. Marszał, Warszawa 2006.
 • Współpraca gmin i powiatów w zakresie rozwiązywania problemów ekologicznych na przykładzie Radzionkowa i Bytomia. W: „Środowisko i Rozwój nr 13(1)/2006 Wyd. WSEiA w Bytomiu. Bytom 2006.
 • Alianse strategiczne jako forma współpracy gmin i powiatów, W: „Nowoczesność przemysłu i usług”, Praca zbiorowa, TNOiK ,Katowice 2006.
 • Marketing miast, Magazyn Ekonomiczny Home & Market, nr 5/2008.
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym, Magazyn Ekonomiczny Home & Market, nr 9/2008.
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instrument rozwoju lokalnego. W: Nowoczesność przemysłu
  i usług, Praca zbiorowa, TNOiK, Katowice 2009.
 • Program a projekt lokalny - analiza przypadku na przykładzie zagospodarowania „Księżej Góry”
  w Radzionkowie. W: „Zarządzanie Projektami Lokalnymi-przykłady realizacji”,  red. Henryk Brandenburg, Studia Ekonomiczne, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (nr  75), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 • Zastosowanie New Public Management w jednostkach samorządu terytorialnego.
  W: Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania, Praca zbiorowa pod red. J. Pyki. TNOiK, Katowice 2011.
 • Implementation of selected management techniques for local developmental management processes W: Regional Development Management and Administration: Concepts, Methods and Implementation, Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, Opole 2011.
 • Bariery w procesach wdrażania PPP oraz sposoby ich pokonywania. W: Projekty regionalne I lokalne-uwarunkowania społeczne i gospodarcze, Praca zbiorowa pod red. H. Brandenburga,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
 • Współpraca międzykomunalna narzędziem wdrażania strategiii rozwoju. Gabriel Tobor, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2013.